facebook

Vi är anslutna till ID06

vi-ar-anslutna-till-id06

- Obligatorisk ID- och närvaroredovisning.

Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.
Syftet med ID06 - Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning - är framför allt att försvåra ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.


BY: ROOTOR & STUDIO DESIGN Copyright SÄVE HYRMASKINER SVERIGE SÄVE HYRMASKINER SVERIGE • Malmö, Åvägen 2 • 232 61 Arlöv • 040-631 48 00