facebook

Miljöpolicy

SÄVE Hyrmaskiner Sverige AB, erbjuder uthyrning av hög produktiv maskinell utrustning av typen arbetsplattformar, sax- och  bomliftar, hängställningar, kranar och truckar.

Kunden finns framförallt i bygg-, anläggnings- och installationsindustrin. Företaget specialiserar sig på att erbjuda optimala tekniska lösningar på tillgänglighetsproblem vid byggnation och anläggning, vilket innebär en koncentration i första hand på uppdrag som kräver kvalificerad teknisk kompetens och specialutrustning.

SÄVE:s miljömål under 2014 är att minska påverkan på miljön.

Detta ska vi uppnå genom att:

Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser genom, minska utsläpp i samband med transporter, minska energiförbrukning samt användning av miljöfarliga oljor.

Vid nyinvestering, i möjligaste mån välja miljövänliga produkter samt miljömedvetenhet vid alla slags inköp.
Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor hos alla anställda.
SÄVE skall följa gällande lagar och förordningar inom mijöområdet och arbeta för ständiga förbättringar.

Sölvesborg 2014-02-21

Tommy Zetterberg
VD


BY: ROOTOR & STUDIO DESIGN Copyright SÄVE HYRMASKINER SVERIGE SÄVE HYRMASKINER SVERIGE • Malmö, Åvägen 2 • 232 61 Arlöv • 040-631 48 00