Projekt / Caroli

Uppdragsgivare

Caroli Köpcentrum, Malmö

Utmaningen

Centrala Malmö

Lösning

Planering och Twin SC4000

Effekt

Fler fönster monterade per dag

Arbete i innerstan Malmö medför stora utmaningar i form av tillstånd, avspärrning och säkerställa skyddet för tredje man. Genom att använda plattformar belamrar man endast den ytan där arbete pågår vilket minimerar ytan vår kund belamrar. Detta medför ett flertal fördelar så som förbättrad arbetsmiljö, sänkta projektkostnader och en fokusering av arbetets uppgifterna. Även tidplanen är lätt att stämma av efter varje avslutad arbetsdag.

Flexibilitet

Med ett fåtal plattformar och en tydlig planering skapas flexibilitet och effektivitet. Montörerna som skall utföra arbete får en tydlighet i vilken plattform de skall arbeta från och på vilken nivå. Detta gör även att arbetet för platschef och arbetsledare förenklas samt att de får de bättre kontroll över projektet.

Montageplan

SÄVE Hyrmaskiner tillhandahåller en montageplan där mått och kapaciteter presenteras för kund. Montageplan skapas bland annat för att hjälpa kund att strukturera upp och planera montörer, leveranser och projektet i sin helhet.

Kapacitet

Plattformarna kan transportera både material, verktyg och personal till exakt rätt arbetsnivå, du slipper justeringar och klagomål från olika yrkeskategorier på ditt projekt. SÄVE Hyrmaskiner plattformar har kapacitet upp till 8000kg vilket skapar förutsättningar för alla olika typer av fasadsystem som skall monteras, demonteras eller bytas ut.

Produktion

Plattformarna förenklar arbetet och skapar en tydlighet i tidplanen kopplat till arbetet som skall utföras. Varje yrkeskategori får x antal dagar på sig att utföra sitt arbete vilket gör det enkelt för plastledning att fånga upp eventuella avvikelser från tidplanen.

”Plattformarna förenklar arbetet och planeringen genom att det skapar en tydlighet i tidplanen kopplat till arbetet som skall utföras.”

Platschef

 

Unika lösningar

Kundunika lösningar för olika projekt, oavsett krav.

Med en genomarbetad projektplan kunde vi på SÄVE underlätta kundens arbete och snabba på projektets process. Genom att kombinera både SC4000 maskiner och SC5000 maskiner hjälpte vi till att sänka projektets totalkostnad.

Oliver Widding, 2019

 

Vad behöver du för att öka produktiviteten i ditt projekt?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Göteborg

Öppettider:
mån-fre: 07:00-16:00

Aröds Industriväg 2
422 43 Hisings Backa

Telefon: 031-761 48 30
E-post: goteborg@savehyr.se

Malmö

Öppettider:
mån-fre: 07:00-16:00

Åvägen 2
232 61 Arlöv

Telefon: 040-631 48 00
E-post: malmo@savehyr.se

Sölvesborg

Öppettider:
mån-fre: 06:30-16:30

Skorpvägen 3
294 39 Sölvesborg

Telefon: 0456-44 48 20
E-post: solvesborg@savehyr.se

Vi är anslutna till ID06 - Obligatorisk ID- och närvaroredovisning. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Syftet med ID06 är framför allt att försvåra ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.