Miljöpolicy

Vår målsättning är att minska vår påverkan på miljön och ständigt utveckla oss, våra tjänster, vårt utbud, våra inköp och vårt dagliga arbete för att främja miljön

Detta uppnår vi genom att:

Förbättra utnyttjandet av våra resurser, minska utsläpp i samband med transporter, minska energiförbrukning samt användning av miljöfarliga oljor.

Vid nyinvestering, i största möjligaste mån välja miljövänliga produkter samt göra miljömedvetna val vid alla sorters inköp.

Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor hos alla anställda.

SÄVE ska följa gällande lagar och förordningar inom miljöområdet och arbeta för ständiga förbättringar.

Vill du läsa mer om miljöpolicy?
Ladda hem dokumentet eller kontakta oss.

Göteborg

Öppettider:
mån-fre: 07:00-16:00

Aröds Industriväg 2
422 43 Hisings Backa

Telefon: 031-761 48 30
E-post: goteborg@savehyr.se

Malmö

Öppettider:
mån-fre: 07:00-16:00

Åvägen 2
232 61 Arlöv

Telefon: 040-631 48 00
E-post: malmo@savehyr.se

Sölvesborg

Öppettider:
mån-fre: 06:30-16:30

Skorpvägen 3
294 39 Sölvesborg

Telefon: 0456-44 48 20
E-post: solvesborg@savehyr.se

Vi är anslutna till ID06 - Obligatorisk ID- och närvaroredovisning. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Syftet med ID06 är framför allt att försvåra ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.